Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này cung cấp cho người sử dụng các chi tiết về phương thức để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, và cách thức để sử dụng những thông tin này.

Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để đặt ra các nguyên tắc nhằm điều chỉnh việc sử dụng các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ người sử dụng. Mọi tranh chấp phát sinh về quyền bảo mật thông tin sẽ được áp dụng chính sách này và các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan để giải quyết.

Chính Sách Bảo Mật và các thủ tục mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web khác có liên kết, dẫn chiếu trong hệ thống với https://dulieuluat.com (sau đây gọi là “website”).

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật cho phù hợp với từng thời kỳ. Do đó, người sử dụng được khuyến nghị nên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo luôn được cập nhật các quy định mới nhất đang được áp dụng.

1.   Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ người sử dụng khi truy cập vào trang web, đăng ký tài khoản, đăng ký dịch vụ, đăng ký tham gia nhận bản tin mới, đăng ký tham gia các chương trình giveaway…

Mục tiêu thu thập thông tin của chúng tôi đảm bảo cho người sử dụng có được những kinh nghiệm hữu ích khi truy cập vào trang web và tùy chỉnh linh hoạt theo nhiều trường hợp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để giúp làm cho việc truy cập dễ dàng hơn bằng cách không phải nhập lại thông tin nhiều lần, giúp người sử dụng nhanh chóng tìm thấy thông tin, sản phẩm, và dịch vụ, giúp chúng tôi tạo ra nội dung có liên quan nhất và cập nhật cho người sử dụng những thông tin mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Khi người sử dụng đăng ký tài khoản trên website, chúng tôi sẽ yêu cầu người sử dụng cung cấp trung thực và chính xác những thông tin sau: tên, địa chỉ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email, ngày tháng năm sinh, giới tính, số CMND. Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được lưu lại và dùng để nhận diện người sử dụng khi truy cập trong những lần sau. Chúng tôi cam kết và bảo đảm bằng các thông tin đó sẽ được bảo mật.

Một hoặc nhiều trong các phương thức sau đây sẽ được sử dụng để chúng tôi thu thập thông tin cá nhận của người sử dụng:

(i) Cookies: Người sử dụng có thể thiết lập trình duyệt của người sử dụng để từ chối cookies từ các trang web hoặc loại bỏ các tập tin cookies từ  trình duyệt của người sử dụng, nhưng nếu như vậy, người sử dụng sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng một vài phần của trang web trong trường hợp các phần đó yêu cầu cookies. Các cookies của trang web không thể can thiệp vào máy tính cá nhân của người dùng để thu thập các thông tin cá nhân. Cookies của chúng tôi không phải là “phần mềm gián điệp.”

(ii) Web beacons hỗ trợ cung cấp các tập tin cookies và giúp chúng tôi xác định xem một trang web đã được xem (nếu có), bao nhiêu lần.

2.  Sử dụng và Tiết lộ thông tin: Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng cho các mục đích sau:

(a) Sử dụng nội bộ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để

(b) Liên lạc với người sử dụng: Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng để để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, cung cấp bản tin bài viết mới…. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi cho người sử dụng một email xác nhận khi:

–         Người sử dụng đăng ký  nhận tin bài với mới

–        Chúng tôi thông báo về các dịch vụ mới.

–        Phản hồi ý kiến đánh giá từ website

–        Yêu cầu hỗ trợ dịch vụ từ website

–        Các trường hợp khác mà chúng tôi thấy cần thiết

(c) Sử dụng bên ngoài phạm vi nội bộ: Chúng tôi không bán, cho thuê, kinh doanh hoặc tiết lộ thông tin cụ thể của người sử dụng hoặc những thông tin tài chính cho bất cứ ai, ngoại trừ các trường hợp sau:

3. Từ chối thư điện tử (email)

Người sử dụng có thể yêu cầu không nhận email quảng cáo từ chúng tôi. Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ (a) sửa chữa hoặc cập nhật thông tin cá nhân; (b) ngăn chặn việc gửi email đến địa chỉ email của người sử dụng. Để từ chối email người sử dụng có thể sử dụng chức năng unsubscriber được đính kèm gửi đến cho khách hàng hoặc email tới địa chỉ email của chúng tôi để được hỗ trợ chức năng nhận email.

4. Cookie DoubleClick DART của Google

Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Google cũng sử dụng cookie, được gọi là cookie DART, để phân phát quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào website và các trang web khác trên internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể chọn từ chối việc sử dụng cookie DART bằng cách truy cập Chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google tại URL sau – https://policies.google.com/technologies/ads

5. Chính sách Bảo mật của Đối tác Quảng cáo

Ngoài Google, chúng tôi hợp tác với một số nhà cung cấp dịch vụ để tăng doanh thu cho website, các nhà tiếp thị liên kết được quảng bá sẽ được kiểm định chặt chẽ dựa trên đánh giá của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng các đánh giá trên website để truy cập và sử dụng các dịch vụ của nhà cung cấp đó. Vui lòng chú ý rằng các đánh giá của chúng tôi không ràng buộc bạn phải mua hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa đó. Khi quyết định mua, sử dụng các hàng hóa của các nhà cung cấp đó bạn đồng ý miễn trừ cho chúng tôi toàn bộ các trách nhiệm phát sinh và liên quan đến nhà cung cấp đó bao gồm nhưng không giới hạn các trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán.

6. Chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba

Chính sách Bảo mật của website không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết. Các chính sách đó có thể bao gồm các thực tiễn và hướng dẫn của bên thứ ba về cách chọn không tham gia các tùy chọn nhất định.

Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể, bạn có thể tìm thấy thông tin này tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

7. Quyền riêng tư của CCPA (Không bán thông tin cá nhân)

Theo CCPA, trong số các quyền khác, người tiêu dùng California có quyền:

8. Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng được hưởng những điều sau đây:

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có 90 ngày để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

9. Thông tin trẻ em

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

Website không cố ý thu thập bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi rất khuyến khích bạn liên hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngay lập tức xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

9. Miễn trừ:

Hoạt động và việc đăng tải nội dung trên website không làm phát sinh hoặc làm ảnh hưởng đến các trách nhiệm cho chúng tôi. Theo các quy định pháp luật hiện hành chúng tôi được quyền miễn trừ các trách nhiệm sau:

Thông tin được cập nhật và đăng tải trên website thuộc bản quyền duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi được quyền giữ nguyên mẫu và duy nhất các nội dung được cung cấp trên website. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đến các nội dung, hình ảnh được đăng tải, trích dẫn từ website chúng tôi.

Sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp (nếu có) được cung cấp cho người sử dụng dịch vụ khi người sử dụng dịch vụ hoàn thành thanh toán cho chúng tôi. Người sử dùng đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định về thanh toán của chúng tôi ( nếu có)

Các hình ảnh minh hoại về thu nhập được đăng tải, công bố hoặc viện dẫn liên quan đến sản phẩm dịch vụ, bài viết giới thiệu sản phẩm…chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan và phát sinh đến những mô tả này.

Các hướng dẫn, đánh giá mà chúng tôi đưa ra chỉ là ý kiến cá nhân không mang tính chất khuyến nghị áp dụng trực tiếp, bắt buộc sử dụng… người sử dụng bằng ý chí của mình tuân thủ quy định này và cân nhắc, xem xét áp dụng các hướng dẫn, kỹ thuật đó hay không.

Hoạt động của website tuân thủ các nguyên tắc và chính sách của nhà nước, không xâm phạm và đe dọa xâm phạm các quy định của pháp luật liên quan đến sự ổn định, an toàn trên internet. Chúng tôi được quyền miễn trừ các trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc người sử dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các nguyên tắc được pháp luật bảo vệ, đe dọa hoặc gây đe dọa hoạt động an toàn của cộng đồng internet.

Chính sách này được sửa đổi ngày 09/07/2021 và tiếp tục có hiệu lực áp dụng kể từ ngày sửa đổi.